Brda – odcinek średnio trudny (Świeszyno – Dolinka)

Brda – odcinek średnio trudny (Świeszyno – Dolinka)

Długość odcinka: 42 km

Początkowy odcinek Brdy rozpoczyna się na jez. Głębokim. Bez problemu pokonuje się kajakami jednoosobowymi. Od Starej Brdy Pilskiej możliwe płynięcie już kajakami dwuosobowymi. Rzeka Brda jest dobrze oznakowana i posiada znakomicie rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Odcinek od Świeszyna do Dolinki zaliczany jest do średnio trudnych.  Przeznaczony jest dla osób bardziej doświadczonych. Odcinek ten prowadzi przez rozległe dzikie lasy. Od czasu do czasu pojawiają się łatwe do pokonania przeszkody. Nurt w rzece w związku z tym, że płynie dosyć wąskim korytem jest w tym miejscu dość szybki. W sezonie letnim mogą występować niskie stany wody na odcinku Wilkowo – Stara Brda. Spływ rozpoczynamy w Świeszynie, na przystani kajakowej i kąpielisku nad Jeziorem Głębokim. Następnie przepływamy płytkie jezioro, porośnięte roślinnością bagienną. Po wpłynięciu na rzekę czekają na nas przeszkody w postaci zwalonych drzew, kamieni i wypłyceń. Mijamy osadę Wilkowo i Trzyniec. Kontynuujemy spływ do pierwszej krótkiej przenoski przy stawach rybnych w Starej Brdzie Pilskiej. Za przenoską przystań kajakowa, z której odbywa się większość spływów kajakowych, z uwagi na wystarczający poziom wody w rzece. Płyniemy wśród lasów, szlak meandruje, a w korycie  napotykamy zwalone drzewa, głazy, które mijamy bez większych trudności. Przepływamy przez osadę Żołna. Rzeka nieco głębsza, do 1 m. Dopływamy do Nowej Brdy, gdzie za nieczynnym mostem kolejowym znajduje się przystań kajakowa.  Dalej rzeka zwęża się, płynąc wśród zarośniętych brzegów. Po połączeniu z Modrą zauważalny jest wyższy stan wody. Mijamy pole biwakowe w Folbrychcie, za którym zaczyna się przełomowy odcinek Brdy – Rezerwat Przytoń. Odcinek ten uważany jest za najpiękniejszy fragment Brdy. Miejscami jest uciążliwy  z powodu wielu zwalonych potężnych drzew. Przełom jest krótki i malowniczy. Występują tu bystrza i płycizny, a stary drzewostan porastający strome zbocza dochodzi do rzeki. Przepływamy obok ujścia rzeki Rudej. Koryto rzeki znacznie się poszerza, a nurt spowalnia. Mijamy most drogowy na trasie Przechlewo-Koczała,  przystań kajakową w Garbatym Moście. Przepływamy  obok Rezerwatu Osiedle Kormoranów. Rzeka w tym miejscu jest szeroko rozlana o słabym nurcie, która płynie przez podmokłe łąki. Przepływamy pod mostem drogowym na trasie z Przechlewa do Rzeczenicy to znak, że jesteśmy w Dolince. Tu możemy zakończyć spływ lub kontynuować wiosłowanie przez jezioro Szczytno do Rzewnicy.

Informacje
  • Długość szlaku: 42 km
  • Liczba dni: 3-5 dni
  • Trudność: odcinek średnio trudny