W miejscowości Gałęzów gm. Dębnica Kaszubska nad jeziorem Głębokim w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską" powstała przystań kajakowa.

Przez jezioro przepływa rzeka Słupia. Jest to punkt do przewózki kajaków z uwagi na pobliską elektrownię wodną Gałąźnia Mała. Zakres prac inwestycyjnych obejmował wykonanie pomostu, parkingu, a także elementów małej architektury w tym m. in. wiat, suszarek na kajaki, ławek i miejsca na ognisko.

Warto wiedzieć, że Elektrownia Gałąźnia Mała to największa elektrownia wodna w kaskadzie rzeki Słupi. W pierwszym etapie budowy w latach 1912-1914 wybudowano budynek elektrowni oraz wykonano całą derywację od jeziora Głębokiego: sztolnie, kanał roboczy długości prawie
5 kilometrów, syfon pod szosą od Bytowa i rurociągi wielkośrednicowe doprowadzające wodę na turbiny. Były to na owe czasy nowatorskie rozwiązania w skali europejskiej.

Photo gallery