W ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni" w Rutkach, Żukowie oraz w Lniskach powstała nowa infrastruktura kajakowa wraz z oznakowaniem drogowym i wodnym.

Zakres prac inwestycyjnych obejmował m.in. wykonanie pomostów, stojaków na rowery, parkingów, oświetlenia, a także elementów małej architektury.  Dodatkowo w Lniskach oraz w Żukowie gdzie znajdują się przenoski zadbano o odpowiednie zagospodarowanie brzegów powyżej i poniżej przeszkody.

Radunia to jedyna taka rzeka w Polsce, która w tak dużym stopniu została zagospodarowana do wytwarzania energii elektrycznej. Na jej szlaku znajdują się liczne elektrownie wodne produkujące prąd, który zasila okoliczne tereny. Obiekty hydrotechniczne z początku XX wieku to unikalny kompleks zabytków techniki. I tak płynąc od rezerwatu „Jar rzeki Raduni" do Faktorii
w Pruszczu Gdańskim mijamy aż 8 elektrowni.  Cztery z nich tj. w Straszynie, Bielkowie, Łapinie
i Rutkach są udostępnione dla turystów do zwiedzania, które odbywa się tylko z przewodnikiem, we wcześniej ustalonym terminie. Szczegółowe informacje na temat zasad zwiedzania elektrowni wodnych, można znaleźć na stronie internetowej firmy Energa Wytwarzanie SA.: http://www.energawytwarzanie.pl/obiekty/zwiedzanie-obiektow-energetycznych/.

Szlak rzeki Raduni na tym odcinku zaliczany jest przez kajakarzy do dość uciążliwych, ze względu na znajdujące się przenoski. Jednak mimo to każdemu płynącemu taki spływ kajakowy dostarczy niepowtarzalnych wrażeń.

Photo gallery