Nogat – odcinek łatwy (Biała Góra – Osłonka)

Nogat – odcinek łatwy (Biała Góra – Osłonka)

Spływ kajakowy rzeką Nogat można rozpocząć w Białej Górze, a zakończyć w Osłonce.  Odcinek ten liczy 62 km i rekomendujemy podzielić go na 3 dni (Biała Góra – Malbork,  Malbork – Jazowa – Jazowa – Osłonka). Nurt w rzece jest powolny, a szlak jest łatwy i nieuciążliwy, zwłaszcza do śluzy Michałowo, gdzie rzeka jest skanalizowana.  Mogą nim pływać osoby z małym doświadczeniem. Rzeka jest również szeroka, obwałowana  na niemal całej swej długości. Płynie przez Żuławy, gdzie nie zawsze jest osłonięta, co czasem przy wietrze utrudnia spływ. Dodatkowym spływom po Nogacie sprzyjają nabrzeżne zadrzewienie, które dostarczają  wielu dogodnych miejsc do biwakowania lub odpoczynku. Spływ możemy rozpocząć w dowolnym punkcie rzeki i płynąć w obu kierunkach.  Zazwyczaj start rozpoczyna się na przystani w Białej Górze tuż przy śluzie za ujściem rzeki Liwy do Nogatu. Początkowo szlak, płynie wzdłuż obwałowanych brzegów, miejscami zadrzewionych. Kontynuując spływ  mijamy rezerwat przyrody Las Mątawski nad Nogatem. Dalej szerokie międzywale, które będzie nam towarzyszyć,  aż do Zalewu Wiślanego. Do Malborka szlak z lewem strony płynie przez obszary rolnicze, a z prawej przez obszary leśne, niekiedy wysokie skarpy.  Przed Malborkiem do pokonania jest śluza w Szonowie, wpływamy do komory, trzymamy się ucha (dobrze mieć linkę, cumę) w ścianie śluzy i powoli obniżamy poziom lustra wody. Uwaga! Nie należy podpływać na czoło komory śluzy, gdyż w tym miejscu następuje silny odpływ wody. Po zakończeniu śluzowania – otwierają nam się wrota i  bezpiecznie wypływamy na wody Nogatu. Alternatywnie można dokonać przenoski, ale nie zawsze mamy dogodne miejsce przed śluzą do wyjmowania i wodowania kajaków. Po kilku kilometrach dopływamy do Malborka. Wita nas panorama monumentalnego zamku krzyżackiego. Za Malborkiem kolejna śluza – Rakowiec. Dalej brzegi rzeki porastają olchy, wierzby i łozy. Ten odcinek czasem lubi zarastać (sierpień – wrzesień). Warto to sprawdzić przed spływem. Po drodze ostania przenoska – śluzowanie  w Michałowie, za nią Nogat powoli rozlewa się coraz szerzej. Mijamy mosty drogowe, pierwszy z nich to ekspresówka S7 Gdańsk – Warszawa.  Dopływamy do wsi Kępki (lewa strona) i widoczna  charakterystyczna bryła kościoła. Następnie lokalny kratowy  most drogowy, a  za nim z prawej strony wejście na Kanał Jagielloński. Stąd po około 6 km możemy dopłynąć do Elbląga.  Dalej wiosłując Nogatem   po 2 km mijamy  z prawej strony ramię – ujście Nogatu  do Zalewu – Cieplicówkę.  Zbliżamy się do ujścia Nogatu. Po obu stronach rzeki co raz rzadziej występuje zabudowa. Z prawej strony pojawia się nam rezerwat Ujście Nogatu. Bytuje tu dużo ptactwa. Dopływamy do dużego rozlewiska – to połączenie Nogatu i Szkarpawy i początek ujścia do Zalewu Wiślanego. Skręcamy w lewo, mijamy stację pomp w Osłonce, a po 2 km kończymy spływ na przystani  żeglarsko – kajakowej.

Informacje
  • Długość szlaku: 62 km (+2,5  km Osłonka, Szkarpawa)
  • Trudność: łatwy