Nowo tworzona baza przystani kajakowych ma być kompleksową informacją o możliwościach uprawiania turystyki kajakowej w województwie pomorskim. Zgłoszenie i rejestracja są bezpłatne.

Realizując przedsięwzięcie strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe, samorząd województwa pomorskiego zaprasza właścicieli, operatorów i zarządców ogólnodostępnych przystani, stanic oraz pomostów kajakowych do zgłaszania i rejestracji swojej oferty w bazie przystani kajakowych, funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.

Łatwiej znajdziesz wypożyczalnie sprzętu i nie tylko

Z bazy danych będą mogli skorzystać wszyscy. Kajakarze bez problemów, w jednym miejscu znajdą potrzebne informacje o dostępnych wypożyczalniach sprzętu, polach namiotowych oraz punktach obsługi. Natomiast informacje o operatorach turystyki kajakowej i ich usługach będzie można znaleźć w ogólnodostępnej bazie.

Jak zgłosić obiekt?

Podstawą zgłoszenia udziału w bazie danych i rejestracji oferty jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1. Zgłoszenie należy wysłać – zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym – na adres: kajaki@pomorskie.eu

Gdzie będzie można znaleźć przystanie i stanice?

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria oferty, po weryfikacji, zostaną ujęte w bazie danych przystani, pomostów i stanic kajakowych działających na terenie województwa pomorskiego.

Jak można zrezygnować?

Po wpisie do bazy w każdej chwili można zgłosić (pisemnie lub e-mailowo) bez żadnych konsekwencji rezygnację z publikacji oferty w bazie. Rezygnacja nie powoduje żadnych konsekwencji. Szczegółowe informacje o procedurze naboru i weryfikacji zgłoszeń oraz zasadach funkcjonowania bazy danych znajdują się w regulaminie naboru.


 

Zobacz: