Przystań kajakowa w Gałąźni Małej oficjalnie otwarta

W dniu 3 sierpnia 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie przystani kajakowej w Gałąźni Małej.

Doskonałą okazją do otwarcia przystani był jubileuszowy X spływ kajakowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy i Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach.  Na otwarcie przybył Wójt Gminy Kołczygłowy Pan Artur Kalinowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Krause oraz Sołtys Gałąźni Małej Pani Anna Sierocińska.

Swoją obecnością uświetnili uroczystość także uczestnicy X spływu kajakowego oraz mieszkańcy Gałąźni Małej, którzy przygotowali z okazji otwarcia przystani słodki upominek dla każdego uczestnika spływu kajakowego. Po uroczystym przecięciu  wstęgi, którego po kawałku dokonywali kolejno Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Pani Sołtys oraz wybrany spośród zebranych starosta spływu kajakowego wykonano pamiątkowe zdjęcia i z pomocą strażaków ochotników, wypłynięto z nowej przystani.

Inwestycja pn.: ,,Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej oraz budowa przystani kajakowej i punktu etapowego w Barnowie (Kamieńcu) wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kołczygłowy zostały zrealizowane w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Górnej Słupi”.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Konwersja”, Działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego”.