Adres:

Sportowa nr 5, 82-230 Nowy Staw

Dane kontaktowe:

tel.
55 620 02 80
795 548 631
e-mail: biuro@osirnowystaw.pl

Okres działania:

5
6
7
8
9

W sezonie turystycznym wypożyczmy kajaki osobom indywidualnym, organizujemy spływy kajakowe, często połączone piknikiem. Ściśle współpracujemy z PTTK Szuwarek w Nowym Dworze Gdańskim. Razem ze Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Stawu współorganizujemy imprezy takie jak: rajd rowerowy, piknik kajakowy, Dzień dla Rzeki Świetej.Posiadamy siłownię plenerową oraz plac zabaw. W budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji mieści się siłownia i sala fitness. Głównym celem działalności OSiR jest realizacja zadań Miasta i Gminy Nowy Staw z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie warunków do rozwoju sportu dzieci i młodzieży w tym sportu amatorskiego, wspomaganie sportu wyczynowego, turystyki i wypoczynku.

Obsługiwane rzeki: