Adres:

, 89-632 Czernica

Dane kontaktowe:

tel.
519 190 851
e-mail: k.jastrzebowski86@gmail.com

Okres działania:

5
6
7
8
9

Harcerska Baza Obozowa Czernica”jest sezonowym ośrodkiem obozowym Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gdyni. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą wolontariuszy, nie działającą dla zysku (non-profit). W bazie organizujemy obozy harcerskie i kolonie zuchowe, podczas których prowadzimy pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą – członkami ZHP i innych organizacji harcerskich, w duchu tradycyjnych wartości harcerskich, ucząc mądrego i aktywnego wypoczynku na łonie przyrody oraz kształtując postawy szacunku do natury. Posiadamy port wodny i wypożyczalnię sprzętu wodnego (10 kajaków, 6 łódek 5.osobowych żaglowych, 2 łodzie 6-wiosłowe (12-osobowe), dwie łodzie 4-osobowe, jachty "Optymist" 6 sztuk i "Kadet" (2 osobowe) - sztuk 2).

Obsługiwane rzeki: