Adres:

1A, 89-652 Zawada

Dane kontaktowe:

tel.
691 077 773
691 763 900
e-mail: keron@interia.pl

Okres działania:

4
5
6
7
8
9
10

Działalność w Zawadzie polega na produkcji hydroenergii w małej elektrowni wodnej i udostepnieniu terenu do wodowania i przenoszenia kajaków na zaporze wodnej.