Odkrywanie przyrody i zabytków Powiśla

Długość szlaku
76
Liczba dni
4
Liczba przenosek
9
Rekomendowana trasa spływu
Prabuty (J. Dzierzgoń) - Biała Góra (76 km)
Trudność
szlak średnio trudny w odcinku środkowym (przeszkody, problemy z wodą, przenoski), odcinek dolny łatwy

Propozycje etapów spływów

1.Gonty/Julianowo = Młyn II (7 km)

2.Młyn II - Szadowski Młyn (14 km)

3.Szadowski Młyn - Kwidzyn (16 km)

4.Kwidzyn - Mareza (13 km)

5.Mareza - Biała Góra (26 km)

Największe atrakcje

1.Jezioro Dzierzgoń. Jedno z większych jezior Pojezierza Iławskiego, o powierzchni blisko 800 ha i głębokości do 15 metrów. Posiada dość urozmaiconą linię brzegową, a w jego południowej części przepływa rzeka Liwa.

2.Jezioro Liwieniec. Bardzo płytkie, zarastające jezioro stanowi wyjątkową oazę spokoju. Żyjące tu ptactwo wodne ma znakomite warunki lęgowe, gdyż jezioro zostało objęte ochroną jako rezerwat przyrody. Kajakarze wpływający na jezioro pokonać muszą rozległe trzcinowiska, w których łatwo stracić orientację.

3.Przełom Liwy. Przełomowy, leśny odcinek Liwy to najciekawszy fragment tego szlaku kajakowego. Liczne przeszkody i wartki nurt sprawią, że jest to wyzwanie nawet dla doświadczonych kajakarzy. Rzeka płynie w głębokim wąwozie, a prąd wody wykorzystywały dawniej młyny, których kilka zlokalizowano w dolinie.

4.Śluza Biała Góra. Znajduje się tu zespół obiektów hydrotechnicznych, budowanych od XVI w., w celu rozdziału wód Wisły i Nogatu, który do tego czasu był głównym nurtem Wisły. Warto wejść na najwyższy punkt obiektu, skąd roztacza się rozległa panorama Doliny Wisły.

Warto zobaczyć na szlaku

Prabuty. Niewielkie miasteczko o bardzo ciekawej historii i licznych zabytkach. Nie zachował się niestety biskupi zamek na skarpie Jeziora Liwieniec, którego miniaturkę podziwiać można wśród pozostałości zamkowych murów. Zobaczyć za to można gotycką katedrę i tzw. kościół polski, a wyjątkową atrakcją miasta są XVIII wieczne tunele wodociągów, rozciągające się pod rynkiem i udostępnione do zwiedzania.

Kwidzyn. Duże miasto przemysłowe, położone na skarpie wiślanej i otoczone wodami rzeki Liwy. Dawniej w okolicach Kwidzyna mieścił się legendarny pruski gród Zantyr, w którego miejscu Krzyżacy pobudowali swoją warownię, a następnie powstał zachowany do dziś zamek biskupi. Jest to jedna z najpiękniejszych, średniowiecznych warowni w Polsce, dobrze zachowana do dziś. W mieście znajduje się sporo zabytkowych budynków mieszkalnych, przemysłowych i koszarowych, gdyż Kwidzyn był w XIX wieku ważnym węzłem kolejowym i garnizonem. Rzeka Liwa opływa położone w południowej części miasta, ogromne zakłady przetwórstwa celulozy.

Rezerwat Biała Góra. Niewielki rezerwat przyrody na wiślanej skarpie w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie. Chroni naturalne zbiorowiska kserotermiczne, typowe dla stepów wschodniej Europy. Od jasnej barwy tych roślin pochodzi najprawdopodobniej nazwa miejscowości.

Liwa to niezwykle malowniczy, mało znany i różnorodny szlak kajakowy. Szczególnie ciekawy jest jej leśny, środkowy odcinek pomiędzy Prabutami a Szadowskim Młynem. Obfituje on w urokliwe i bezludne miejsca. Na rzece występują niestety poważne problemy z wodą, zwłaszcza na najciekawszym, środkowym odcinku. Przy niskim stanie wody w wielu przypadkach będzie konieczne holowanie kajaka. Ponadto, na szlaku można spotykać wiele trudnych, niewygodnych i uciążliwych przenosek. Górna Liwa dostępna jest dla kajakarzy od okolic Kamieńca Suskiego (monumentalne ruiny pałacu). Lawirując przez pola i łąki w pobliżu ciekawego, niewielkiego miasteczka Prabuty, przepływa przez rozległe Jezioro Dzierzgoń oraz trzcinowiska rezerwatu ptactwa wodnego na Jeziorze Liwieniec. Od tego miejsca, przez ok. 30 km, płynie przez zwarty kompleks leśny lasów kwidzyńskich. Odcinek dolny, od Kwidzyna do ujścia, to właściwie uregulowany, monotonny i obwałowany kanał. Dopiero przed Białą Górą rzeka znów zaczyna meandrować i szlak robi się interesujący. Nagrodą dla wytrwałych jest możliwość obejrzenia zabytkowych śluz w Białej Górze oraz możliwość kontynuowania spływu Nogatem w kierunku Malborka.