Kajakiem po Gdańsku

Długość szlaku
33
Liczba dni
1
Liczba przenosek
0 - 2 (w zależności od trasy i kierunku wiatru)
Rekomendowana trasa spływu
(1) pętla po Gdańsku: Stara i Nowa Motława, Martwa Wisła, Opływ Motławy (8 km) (2) Gdańsk - Błotnik (25 km)
Trudność
szlak łatwy, z uwagi na słaby nurt można pokonać go w obu kierunkach

Największe atrakcje

1.Zabytki Starego i Głównego Miasta w Gdańsku

2.Kamienna Grodza

3.Opływ Motławy

4.Wisła Śmiała

5.Wyspa Sobieszewska

6.Przegalina

Warto zobaczyć na szlaku

Kamienna Grodza. Zabytkowa budowla hydrotechniczna z początku XVII wieku. Służyła do kierowania wód Motławy do fos otaczających miasto, pozwalając na zalanie przedpola w przypadku oblężenia. Chroniła też Żuławy przed cofkami.

Opływ Motławy. Fosa miejska, otaczająca pierścień ziemnych fortyfikacji z XVII wieku. Zachowały się dwa pierwsze bastiony, których potężne, zielone kopce górują nad panoramą miasta. Walorem tej trasy jest przyroda - rozległe trzcinowiska i pola grążeli żółtych i grzybieni białych, czyli popularnych nenufarów. Stada kaczek, łysek i łabędzi znalazły tu swoje miejsce do życia i chowu młodych.

Wisła Śmiała. Odnoga Wisły powstała w wyniku powodzi, jaka nastąpiła w czasie wiosennych roztopów 1840 roku. Zator kry uniemożliwił spływ wody, w wyniku czego Wisła przerwała wał wydm nadmorskich w jego najniższej części. Spowodowało to rozdzielenie wsi Górki na dwie części - wschodnią i zachodnią. Dziś nad Wisłą Śmiałą znajdują się liczne kluby żeglarskie i rezerwat przyrody Ptasi Raj, będący domem ptaków wodnych i fok bałtyckich. Wyspa Sobieszewska. Fragment Mierzei Wiślanej, otoczony wodami Wisły. Administracyjnie jest dzielnicą Gdańska. Wyspa jest częściowo zalesiona, a częściowo użytkowana rolniczo. Jest tu wiele ośrodków wypoczynkowych i kwater turystycznych, a tutejsza plaża jest piękna i bardzo szeroka. Można też znaleźć na niej bursztyny. Przegalina. Śluza, która pod koniec XIX wieku odcięła wody Martwej Wisły od głównego nurtu rzeki, po wybudowaniu Przekopu Wisły. Oddaliło to od Gdańska zagrożenie powodziowe ze strony Wisły. Powstanie Przekopu zmieniło też znacznie układ hydrograficzny Żuław i przyczyniło się do powstania Wyspy Sobieszewskiej.

"Gdańsk to miasto, które zwiedzać można również z kajaka. Pływanie po jego historycznej części to niebywała frajda, ponieważ zabytki widziane z wody nabierają zupełnie innego wyglądu. W centrum Gdańska rzeka Motława rozdziela się na liczne odnogi i kanały. Spichlerze na Ołowiance, Żuraw, Filharmonia Bałtycka czy bramy wodne to tylko niektóre atrakcje, jakie można spotkać na trasie. Wycieczkę najlepiej zacząć na Żabim Kruku lub przy klubie Szpicgat, gdzie mieszczą się wypożyczalnie kajaków. Trasa prowadzi przez Starą i Nową Motławę, dookoła Wyspy Spichrzów, a następnie - od sławnego Żurawia - już połączonymi odnogami Motławy w kierunku Polskiego Haka. Stamtąd należy skręcić w prawo, na Martwą Wisłę. Uwaga, to początek wód portowych - duży ruch statków. Następnie po ok. kilometrze trzeba wpłynąć w Opływ Motławy i pokonać, zwykle niestety zamknięte, wrota przeciwpowodziowe (przenoska kajaków przez ulicę). Dalsza trasa to przyjemna, prowadząca wśród zieleni, zygzakująca fosa wzdłuż dawnych fortyfikacji, pełna ptactwa wodnego. Doprowadza ona kajakarzy z powrotem do Motławy, w pobliże Kamiennej Grodzy. Jej przepłynięcie to ostatni etap wycieczki, która liczyć będzie tylko około ośmiu kilometrów wiosłowania. Drugą możliwością, dla wytrwałych, jest wariant długodystansowy - spływ Martwą Wisłą do Przegaliny lub Błotnika. Akwen ten przypomina raczej duże jezioro niż rzekę. Należy na nim uważać na falowanie i ruch statków. W tej opcji, nie skręcając w Opływ Motławy za Polskim Hakiem, należy płynąć dalej w kierunku wschodnim. Płynąc dalej, miniemy rafinerię, stocznie rzeczne i dotrzemy do Wisły Śmiałej z marinami i przystaniami żeglarskimi. Następnym etapem, na jeszcze większej wodzie, będzie most w Sobieszewie. Płynąc wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej dotrzeć można do śluzy w Przegalinie lub przystani żeglarskiej w Błotniku. Na zorganizowanie spływu kajakowego wodami Motławy i Martwej Wisły należy posiadać zgodę i warunki Kapitanatu Portu Gdańsk. Można je uzyskać pisząc na adres Kapitan Portu Gdańsk, Nowy Port ul. Przemysłowa 4 lub e-mail: kpgdan@umgdy.gov.pl"