Nowe inwestycje na Pomorskich Szlakach Kajakowych dzięki środkom z Unii Europejskiej

Nowa infrastruktura szlaków kajakowych powstanie dzięki projektom, które decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W środę 27 listopada br. w sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy
ul. Augustyńskiego 1 o godzinie 12.00 marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy z włodarzami pomorskich gmin i przedstawicielami firm prywatnych, na mocy których projekty otrzymały unijne dofinansowanie.

Inwestycje wchodzą w skład turystycznego przedsięwzięcia strategicznego samorządu województwa pomorskiego: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego koordynuje realizację przedsięwzięć strategicznych i udziela dotacji ze środków unijnych, a ich rzeczowa realizacja oraz wkład własny jest po stronie pomorskich gmin lub inwestorów prywatnych.

Inwestycje, które objęte są finansowanie w ramach podpisanych umów, dotyczą budowy lub rozbudowy infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Reda (okolice miast Reda i Wejherowo) oraz Łupawa (ok. 30 km na wschód od Pucka).

Na rzece Reda inwestycje realizowane będą przez gminy miejskie Reda i Wejherowo. Inwestycja miasta Reda obejmie wykonanie miejsc wyjmowania (ul. Kazimierska) i wodowania kajaków (ul. Nowa), budowę schodów terenowych, zamocowanie rynny do spuszczania kajaków na wodę oraz postawienie 2 znaków informacyjnych.

Dodatkowo rozbudowana zostanie przystań kajakowa w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie (wykonanie wiaty, tablicy informacyjno-promocyjnej i znaku informacyjnego).

Wartość inwestycji to 222,8 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 182,2 tys. zł. Miasto Wejherowo zainwestuje w nową przystań kajakową oraz infrastrukturę towarzyszącą, m.in.: podest, 3 ławkostoły, 2 wiaty, 5 stojaków dla rowerów z zestawem naprawczym, 6 miejsc postojowych dla rowerów. Wartość inwestycji to 977,5 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 830,8 tys. zł.

Na rzece Łupawa inwestycje realizowane będą przez gminy Potęgowo i Czarna Dąbrówka oraz firmy prywatne: FAMILYday Marzena Reclaf oraz ekajaki.pl Andrzej Tenderenda. Gmina Potęgowo zrealizuje jedną przystań kajakową w Łupawie oraz dwie przenoski przy elektrowniach w Łupawie i Poganicach.

Dodatkowo wykonane zostanie oznakowanie stanowiska archeologicznego megalitów w Łupawie. Wartość inwestycji to 504,5 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 428,8 tys. zł.

Gmina Czara Dąbrówka oznakowaniu łącznie 20 km szlaku kajakowego na terenie gminy oraz budowa 1 przenoski przez przeszkodę (jaz) w miejscowości Kozin. Wartość inwestycji to 317,6 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie prawie 270 tys. zł.

Przedmiotem projektu firmy FAMILYday Marzena Reclaf jest wybudowanie ogólnodostępnej przystani kajakowej w miejscowości Kozin (w tym wielofunkcyjnego budynku obsługi przystani oraz wiaty), która stanowić będzie punkt etapowy spływów nad Łupawą. Wartość inwestycji to 976,1 tys. zł, a dofinansowanie unijne wyniesie prawie 830 tys. zł.

Firma ekajaki.pl Andrzej Tenderenda wybuduje przystań kajakową stanowiącą punkt początkowy spływów dla rzeki Łupawy nad jeziorem Jasień. Pozwoli to na zagospodarowanie i oznakowanie 2 km szlaku kajakowego. Wartość inwestycji to prawie 1,3 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 843,4 tys. zł