Spot promujący Pomorskie Szlaki kajakowe i ich trudniejsze, wymagające większych umiejętności odcinki.