Zapraszamy właścicieli, operatorów i zarządców OGÓLNODOSTĘPNYCH przystani, stanic oraz pomostów kajakowych do NIEODPŁATNEGO zgłaszania i rejestracji swojej oferty w bazie przystani kajakowych, funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego

 

Podstawą zgłoszenia udziału w bazie danych i rejestracji oferty jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie należy wysłać zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym, na adres: kajaki@pomorskie.eu

 

ZGŁOSZENIE I REJESTRACJA W BAZIE SĄ BEZPŁATNE.

 

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria oferty zostaną po weryfikacji ujęte w bazie danych przystani, pomostów i stanic kajakowych, działających na terenie województwa pomorskiego. Baza jest dostępna na stronie internetowej kajaki.pomorskie.eu, dedykowanej dla promocji turystyki kajakowej.

 

W każdym momencie po wpisie do bazy można zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w bazie. Rezygnacja nie powoduje żadnych konsekwencji.

Szczegółowe informacje o procedurze naboru i weryfikacji zgłoszeń oraz zasadach funkcjonowania bazy danych znajdują się w Regulaminie naboru.


Załącznik nr 1 Formularz przystanie
Załącznik nr 2 Regulamin naboru