Wśród pasjonatów kajakarstwa panuje opinia, że Pomorskie to najlepsze miejsce do uprawiania turystyki kajakowej w naszym kraju. Pod względem atrakcyjności i długości tych szlaków, Pomorskie jest bezkonkurencyjne. Na terenie województwa znajduje się 40 niezwykłych szlaków kajakowych, liczących blisko 1 600 kilometrów. Są wśród nich zarówno trasy o leniwym nurcie, idealne na początek przygody z kajakiem, jak i trudne odcinki o charakterze górskim, rekomendowane bardziej doświadczonym wodniakom.

Najbardziej znane i popularne szlaki kajakowe regionu to Brda i Wda wraz z ich dopływami. Rzeki te z uwagi na dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną oraz niski poziom trudności i uciążliwości są corocznie odwiedzane przez tysiące kajakarzy. Jednak w regionie znajduje się również wiele innych rzek, na których spływy obfitować będą zawsze w niezapomniane wrażenia i emocje. Na Słupi, Łupawie, Wieprzy, Raduni i Wierzycy atrakcję dla kajakarzy stanowić będą zabytkowe, ponad stuletnie elektrownie wodne. Spływy Słupią, Wieprzą i Piaśnicą zakończyć można wypłynięciem na otwarte wody Morza Bałtyckiego. Atrakcją spływu Nogatem jest zamek malborski, płynąc Wierzycą obejrzeć można z bliska katedrę pocysterską w Pelplinie, a spływ Radunią i Motławą zakończyć można pod gdańskim Żurawiem. Również rzeki Żuław dają unikalną możliwość poznania tej wydartej wodzie krainy. Rynna Sulęczyńska na Słupi czy Bukowina stanowią zaś wyzwanie nawet dla doświadczonych kajakarzy.

 

Samorząd województwa pomorskiego, jako inspirator  i koordynator rozwoju turystyki  kajakowej, od lat wspiera  zagospodarowanie akwenów dla potrzeb kajakarzy. Podejmowane są również działania zmierzające do stworzenia zintegrowanego, sieciowego produktu turystycznego, którego osią są szlaki kajakowe.

 

Dzięki finansowaniu nowych projektów możliwe jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich rzek takich jak: Czernica, Biała, Brda, Zbrzyca, Ruda, Chocina, Wielki Kanał Brdy, Młosina, Wda, Granicza, Trzebiocha, Kanał Wdy, Pilica, Wietcisa, Wierzyca, Radunia, Słupia, Kamienica, Wieprza, Studnica, Pokrzywna, Łeba, Kanał Chełst, Liwa, Motława, Opływ Motławy, Martwa Wisła, Szkarpawa, Nogat, Liwa, Tuga i Święta, Łupawa, Bukowina, Reda, Czarna Wda, Piaśnica. Szlaki zostaną kompleksowo oznakowane, powstaną nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in., stanice kajakowe, przystanie,  pomosty służące turystyce wodnej, slipy do wodowania kajaków,  przenoski).

 

Miejsce te będą wyposażone m.in. w stojaki na kajaki, ławostały, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno – promocyjne, osłonę przenośnego sanitariatu, stojaki na rowery czy lampy solarne).

 

Więcej na temat przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki kajakowe” można znaleźć na stronie: https://dt.pomorskie.eu/aktualnosci2