Energia niesiona przez wodę wykorzystywana była przez ludzi od wieków. W średniowieczu zasilała ona żarna młyńskie, młoty kuźnic i foluszy oraz piły tartaków. Wynalezienie turbiny elektrycznej w XIX wieku umożliwiło zamianę energii wody wprost w prąd elektryczny. Pomorze w tym zakresie było pionierem w Europie. Do lat 30.tych XX wieku powstało tu kilkadziesiąt, bardzo nowoczesnych jak na owe czasy, elektrowni. Wiele wybudowanych blisko 100 lat temu obiektów funkcjonuje do dziś, a część posiada zachowane, w dużej części oryginalne, wyposażenie.

Większość obiektów zarządzanych jest przez spółkę Energa Wytwarzanie S.A. Do zwiedzania udostępnione są niektóre z nich. Są to elektrownie: Rutki, Łapino, Bielkowo i Straszyn na Raduni oraz Struga i Gałąźnia Mała na Słupi. Zwiedzanie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu się do operatora. Informacje nt. procedury zgłoszenia oraz regulamin zwiedzania dostępny jest na stronie internetowej: www.energa-wytwarzanie.pl/obiekty/zwiedzanie-obiektow-energetycznych

Kajakarze pamiętać powinni, że elektrownie wodne są zakładami przemysłowymi i dostęp do nich jest ograniczony. Nie należy wpływać ani wchodzić na ich teren bez zgody zarządcy, konieczne jest więc obejście obiektów hydrotechnicznych z wykorzystaniem wyznaczonych przenosek.

Zakazem wstępu objęte są też kanały doprowadzające wodę do turbin, tzw. kanały derywacyjne, przed których początkiem należy zakończyć etap spływu. W niektórych przypadkach (szczególnie na Słupi, Łupawie i Raduni), wyłączone są dłuższe odcinki rzek, więc niezbędne będzie w takich miejscach skorzystanie z przewózki kajaków.