Radunia – odcinek łatwy (Żukowo – Kolbudy)

Radunia – odcinek łatwy (Żukowo – Kolbudy)

Szlak rzeki na odcinku Żukowo – Kolbudy należy do łatwych, jednak w trakcie spływu kajakarze na swojej drodze będą mieli do pokonania 5 przenosek, co może okazać się dosyć uciążliwe.

Na spływ tym odcinkiem należy przeznaczyć jeden dzień.  Przygodę kajakową  rozpoczynamy przenoską w Żukowie przy dawnym ceglanym młynie.  Rzeka meandruje łagodnie przez łąki, po czym ginie w płytkim, prostym jarze o stromych zboczach, który ciągnie się aż do Niestępowa. W korycie miejscami występują zwalone drzewa a wierzby często zarastają znaczną część nurtu. Po drodze mamy do pokonania przenoskę przez elektrownię wodną w Lniskach. W Niestępowie rzeka się rozwidla na dwie odnogi, można płynąć każdą z nich, na obu odnogach znajdują się mosty, na tak utworzonej wyspie położony jest niewielki kościół; za połączeniem odnóg pojawia się ostatnie bystrze.  Dalej rzeka zwalnia i leniwie płynie wśród lasu. Po kilku kilometrach rozpoczyna się zbiornik Łapino. Spływ można zakończyć przed wałem zapory z prawej strony, gdyż od tego miejsca na odcinku blisko 14  kilometrów na Raduni znajduje się 6 prawie stuletnich elektrowni wodnych (Łapino, Bielkowo, Straszyn, Prędzieszyn, Kuźnice, Juszkowo) wymagających przenoszenia kajaków, najdłuższe z nich na odcinkach 1200 metrów oraz 700 metrów, oprócz tego są tu też dodatkowe jazy. Dla wytrwałych można popłynąć do Kolbud.  Dokonujemy przenoski wokół elektrowni wodnej w Łapinie, po czym dopływamy do rozwidlenia rzeki. W prawo odchodzi odcięte zastawką stare koryta Raduni. Przypomina wysychający strumień i nie da się nim płynąć. Z lewej odchodzi szeroki kanał, którym można popłynąć do Jeziora Kolbudzkiego i kończymy spływ na przystani żeglarskiej w Kolbudach. Dalej szlak jest wyłączny. Najpierw rzeka płynie rurociągiem doprowadzającym wody do elektrowni Bielkowo, a następnie dopływa do zbiornika Straszyn, który stanowi ujęcie wody pitnej i dla pobliskiej siłowni.

Informacje
  • Długość szlaku: 18 km
  • Trudność: łatwy