Kuśnia i Ruda – odcinek łatwy (Płocisz – Dolinka – Garbaty Most)

Kuśnia i Ruda – odcinek łatwy (Płocisz – Dolinka – Garbaty Most)

Spływ kajakowy najlepiej rozpocząć w Płociszu, a zakończyć  w miejscowości Garbaty Most. Szlak jest średnio trudny, miejscami uciążliwy przy niskim stanie wody. Odcinek źródłowy, od okolic dużego jeziora Dymno w pobliżu wsi Koczała, nazywany jest Kuśnią (rzadziej Kuźnią). Po mniej więcej 10 km prawej strony wpływa dwukilometrowa rzeczka o nazwie Ruda. Obie rzeki łączą krystaliczne nurty przy zacisznym uroczysku Dwa Mostki. Odtąd szklak wiedzie rzeką Rudą. Rzeka Ruda (z Kuśnią) charakteryzuje się dużą zmiennością stanów, wahaniami poziomu wody, dynamiką szerokości koryta. W związku z powyższym, na przestronniejszych rozlewiskach i płyciznach okresowo może być konieczne przeciąganie kajaka.

Spływ najlepiej rozpocząć  przy mostku w Płociczu na przystani kajakowej.  Początkowo szlak może być nieco zarośnięty, ze zbyt niskim poziomem wody, wąskim i w większości przecinającym mniej ciekawe, tereny rolnicze. Poniżej Płocicza szlak wpływa na obszary leśne. Odcinek ten ma ok. 3-5 m szerokości, miejscami nieco szerszy. Brzeg po prawej stronie jest zdecydowanie łagodniejszy i niemal bez wyjątku porośnięty lasem sosnowym.  Po lewej wznosi się coraz wyższa skarpa, porośnięta już lasem mieszanym (dęby).  Dopływamy do zwężania szlaku – z kamienistym, coraz płytszym dnem. Mijamy most drewniany i ruiny dawnego „młyna”. Dalej wpływamy w Dolinę Kuśni – urokliwe miejsce, pozbawione cywilizacji człowieka.  Rzeka staje się szersza, kilka wysepek (kęp). Może być miejscami płytko, a rzeka jest miejscami zarośnięta. Dopływamy do drewnianego mostku i uroczyska. Za mostkiem z prawej strony dopływ strugi.  Początek rzeki Rudej.  Dalej mijamy zarastający kolejny mostek. Stąd te miejsce zwane jest Dwa Mostki. Ruda (z Kuśnią) poniżej „Dwóch Mostków” to już łagodniejsza rzeka. Przeważnie płynie szeroką, płaską doliną, a kilkadziesiąt metrów na prawo i lewo – do krawędzi lasu – zajmują łąki, potem pastwiska. Po 5 km dopływamy do miejscowości Suszka. W dali widoczne zabudowania o szachulcowej konstrukcji. Po lewej stronie przystań kajakowa, a po prawej pomniki przyrody – okazałe dęby.  Na wprost mostek i bystrze.  Za mostem rzeka dość dynamicznie meandruje: z prawej strony bezpośrednio ograniczając wielkie połacie lasów, z lewej prowadząc równoległy  pas łąk, zamknięty od północy borem. Dopływamy do położnej wśród lasów i bagien  – położnej z dala od cywilizacji Rudnik.  Za wsią rozpoczyna się  „deltowaty” fragment Rudej, płynącej leniwie między podmokłymi meliorowanymi łąkami. Mijamy również wyspy szuwarów, niewielkie bagienka, jeziorka, starorzecza, rozlewiska. Wpływamy na Brdę.  Płyniemy w lewo za  ujściem Rudej pod prąd. Po mniej niż kilometrze dopływamy do przystani Garbaty Mosty.  Dla wytrwałych można spłynąć do Dolinki. To ok. 6 km wiosłowania z nurtem Brdy.  Po drodze łagodne meandry,  dolina z łąkami i trzcinowiskami oraz rezerwat Osiedle Kormoranów Pakotulsko- obecnie jego pozostałości po zniszczeniach gniazdujących tu dawniej kormoranach.

Informacje
  • Długość szlaku: 13 km
  • Trudność: łatwy