Skotawa – odcinek trudny (Jamrzyno – Skarszów Dolny)

Skotawa

Odcinek  zwałkowy, zaliczany jest do trudnych z uwagi na szybki nurt i liczne powalone drzewa w korycie rzeki. Spływ najlepiej rozpocząć w miejscowości Jamrzyno, a zakończyć w Dębnicy Kaszubskiej. W Starniczkach do pokonania przenoska wokół hodowli ryb.  Dalej płynąc natrafimy na dwie długie przenoski znajdujące się przy grabarni i oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej oraz przy elektrowni wodnej Skarszów Dolny. Za elektrownią szlak staje już łatwiejszy.  Do ujścia rzeki do Słupi pozostają 2 km.  Spływ możemy zakończyć w Lubuniu ok. 3 km do ujścia rzeki.

 

Informacje
  • Długość szlaku: 14 km (+3  km do Lubunia, Słupia)
  • Trudność: trudny