Słupia – odcinek średnio trudny (Soszyca – Jezioro Głębokie)

Słupia – odcinek średnio trudny (Soszyca – Jezioro Głębokie)

Długość odcinka: 19 km

Odcinek rzeki Słupi od Soszycy do jeziora Głębokiego charakteryzuje się dość szybkim nurtem. Kajakarze przepływają przez wspaniałe tereny Rezerwatu Gołębia Góra oraz Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Odcinek należy do średniotrudnych i dość uciążliwych. Za Szoszycą rzeka płynie szerszym korytem, napotkamy tu liczne bystrza i zwalone drzewa. Mijamy most w Gołębiej Górze, pod którym czyha  kamienisty próg, a nurt rzeki przyśpiesza. Po trzech kilometrach w osadzie Osieczki przy moście należy uważać na pozostałe po starej budowli pale. Dalej płynąc omijamy z lewej strony ujście spławnego dopływu Słupi – rzeki Bytowy, a po kilkuset metrach wpływamy nad Jezioro Głębokie, z którego konieczna jest kolejna przewózka  do Gałąźni Małej ok.  7 km.  To z uwagi na rozpoczynający się za jeziorem kanał (niedostępny dla spływu) doprowadzający wodę do drugiej na szlaku hydroelektrowni.

Informacje
  • Trudność: odcinek średnio trudny