Wierzyca – odcinek średnio trudny (Wierzysko – Gniew)

Wierzyca – odcinek średnio trudny  (Wierzysko – Gniew)

Szlak rzeki Wierzycy zaliczany jest do średnio trudnych i średnio uciążliwych, ze względu na  występujące tutaj  liczne przeszkody: elektrownie wodne, jazy i nieczynne młyny. Wierzyca to m.in.  dwa ciekawe jeziora – Wierzysko oraz Zagnanie, dwanaście elektrowni wodnych, z których część z nich jest zabytkowa (np. Owidz, Stocki Młyn, Czarnocińskie Piece, Kolnicz),  ruiny zamku krzyżackiego w Zamku Kiszewskim, kościół pocysterski w Pogódkach,  Stare Miasto w Starogardzie Gd., zespól pocysterski z katedrą w Pelplinie, zamek krzyżacki w Gniewie ze Starym Miastem czy też grodzisko w Owidzu.

Aby przepłynąć całą rzekę najlepiej przeznaczyć około 8 dni.  Wierzyca pięknie meandruje i często zmienia kierunek, jednak często bywa zdradliwa.  Nie należy nabierać się na spokojniejszy nurt, w którym spotkać można wiele zwalonych drzew i liczne, ukryte pod wodą głazy. Ze względu na szybkość nurtu i przenoski –  szlak przeznaczony jest dla bardziej doświadczonych kajakarzy.  W górnym biegu na odcinku jez. Wierzysko – ujście Wietcisy rzeka ma zmienny charakter, odcinkami  silnie meandruje. Czasem rzeka płynie leniwie i bez przeszkód, a na obszarze leśnym nurt przyspiesza i pojawiają się przeszkody w postaci zwalonych drzew i małych kamienistych bystrzy. Na trasie znajdują się liczne, ale krótkie przenoski. Za ujściem Wietcisy rzeka robi się znacznie szersza (20 m), nurt wyraźnie przyspiesza, a trasa prowadzi głównie przez odludne tereny leśne. Tutaj należy spodziewać się licznych trudności w postaci drzew, głazów i kamienistych bystrzy. Ten piękny i bardzo malowniczy odcinek o średnim stopniu trudności dopływa do Starogardu Gdańskiego – największego miasta na szlaku.  Dalej szlak, aż do samego ujścia do rzeki Wisły płynie szybko, głównie przez łąki, występują tu nieliczne przeszkody, fragmentami m.in. przed Pelplinem można znaleźć powalone w korycie drzewa.

 

Informacje
  • Długość szlaku: 154 km
  • Trudność: średnio trudny