Liwa – odcinek łatwy (Mareza – Biała Góra)

Rzeka kompletnie zmieniła swoje oblicze. Woda płynie leniwie przez łąki długimi, prostymi odcinkami; na rzece często tworzą się zatory z drzew, krzaków, licznych śmieci. Po drodze przepływamy na przemian  wśród pól i łąk oraz zabudowań.  Starujemy z Marezy. Początkowo rzeka charakteryzuje się małą szerokością  (5-7 m) oraz stromymi brzegami.  Mijamy most lokalny w Marezie, wiadukt drogi krajowej 90 i most drogi wojewódzkiej łączący Marezę i Podzamcze. Dopływamy w okolice wsi Pastwa. Pod mostem czeka nas przeszkoda (linia). Krajobraz typowo rolniczy.  Kolejny most tym razem na drodze Brachlewo – Janowo. Dopływamy do Szaradowa, pod mostem znajduje się usypisko z kamieni i śmieci. Należy uważać.  W okolicach wsi Rudniki kolejny most drogowy, a po prawej stronie jest ujście Postolińskiej Strugi. Struga Podstolińska jest jednym z największych dopływów Liwy. Po przepłynięciu ok. 4  km dopływamy do mostu drogowego w okolicach wsi Benowo.  Rzeka w tym miejscy jest nieco szersza ok. 10 m, nadal przypomina kanał, o kilkumetrowych brzegach, ograniczających widok na pobliskie tereny. Zbliżamy się do niewielkiego obszaru leśnego, z prawej strony mamy rozlewisko. W korycie rzeki pojawiają się nieliczne powalone drzewa.  Przed nami zabytkowy  Wielki Upust i zespół śluz w Białej Górze –  wpływamy na Nogat. Spływ kończymy na przystani żeglarskiej.

Informacje
  • Długość szlaku: 26 km
  • Liczba dni: 1-2 dni
  • Trudność: łatwy