Martwa Wisła – odcinek łatwy (Gdańsk Polski Hak – Śluza w Przegalinie)

Martwa Wisła – odcinek łatwy (Gdańsk Polski Hak – Śluza w Przegalinie)

Dodatkowe warianty

  1. +8 km odcinek portowy na Westerplatte i ujście rzeki do Bałtyku
  2. +2,5 Wisła Śmiała
  3. +2,5 km odnoga Martwej Wisły do Błotnika

Szlak kajakowy Martwej Wisły zaczyna się przy Polskim Haku, a kończy się przy śluzie w Przegalinie. Odcinek ten może być niebezpieczny dla kajakarzy z uwagi na duży ruch statków

i falowanie z tym związane. Rzeka polecana jest doświadczonym kajakarzom. Z uwagi, że rzeka nie ma zbyt silnego nurtu spływ możemy rozpocząć z dowolnej przystani, których w Gdańsku i sąsiednich miejscowościach jest bardzo wiele. Sam szlak jest bardzo szeroki ok. 150 – 500 m. Miejscami znajdują się rozlewiska.  Należy uważać  na warunki atmosferyczne, zwłaszcza na wiatr. Silny jest dokuczliwy. Martwa Wisła to dawne główne ramię ujściowe Wisły. Stało się „martwe”, po powstaniu Przekopu Wisły w Świbnie i odcięciu od głównego ujścia śluzami w Przegalinie i Pleniewie. Ta ostatnia została rozebrana po II wojnie światowej. Spływ rozpoczynamy na Przystani Cesarskiej znajdującej się w dawnym doku Stoczni Gdańskiej. Wpływamy na Polski Hak tj.  skrzyżowanie dróg wodnych:  w prawo Motława, którą po 1,5 km dopłyniemy do Starego Miasta, wstecz Martwa Wisła, prowadząca przez tereny stoczniowe, na lewo Kanał Kaszubski z drogą żeglugową i portem morskim.  Aby wpłynąć na teren portu, konieczna jest zgoda kapitanatu (po drodze Twierdza Wisłoujście, latarnia morska w Nowym Porcie i Westerplatte); płynąc wprost Martwa Wisła, którą dopłyniemy do Przegaliny. Początkowo mijamy nabrzeża portowe i Most Siennicki.  Za mostem w prawo mijamy Opływ Motławy – dawną fosę miejską, którą można dopłynąć do Motławy. W tym miejscu rzeka jest szeroka ok. 150 – 350 m. Dalej przepływamy pod mostem kolejowym i drogowym (wantowy, jego konstrukcja, pylony dominują nad okolicą).  Po drodze przepływamy obok kilku przystani żeglarskich, zaś dalej z prawej strony przez blisko 3 km podziwiamy tereny rafinerii w Gdańsku.  Kolejne 1,5 km zbliżają nas do przewężenia rzeki  do 51 m. Dawniej w miejscu tym  była śluza Pleniewo. Z lewej strony Stocznia Wisła i zatoczka, w której mieści się marina.  Wypływamy na duże rozlewisko – to odejście w lewo Wisły Śmiałej, naturalnego ujścia Wisły utworzonego w 1840 roku. Możemy po 2,5 kilometrach dopłynąć do Bałtyku. Nad jej lewym brzegiem liczne przystanie i porty jachtowe w Górach Zachodnich. Ważne miejsce na mapie polskiego żeglarstwa.  Zbliżamy się do Sobieszowa, przed nami most zwodzony, a z prawej – w trzcinach  schowana kolejna  stanica wodna.  Za mostem widoczna z prawej strony hałda – wysoka na prawie 50 m góra fosfogipsów powstających w trakcie produkcji nawozów fosforowych w pobliskich zakładach zlokalizowanych w Gdańsku. Hałda jest częściowo zrekultywowana, składowanie odpadów zakończyło się w 2009 roku. Mijamy przystań w Trzcińsku. Przed nami szeroka rzeka, nad którymi widoczne są wały przeciwpowodziowe oraz zabytkowe domy podcieniowe.  Dopływamy do śluzy w Przegalinie. Południowa komora śluzy służy do śluzowania statków i jachtów, zaś północna jest nieczynna. W jej basenie stacjonują lodołamacze.  Za śluzą czeka na nas Wisła.  Szlak dla odważnych, z uwagi na szybki nurt rzeki.  Spływ możemy kontynuować do Błotnika dawną odnoga Wisły. Przepływy ok. 2,5 km szerokiego rozlewiska, gdzie na końcu ślepej odnogi położna jest nowoczesna marina i przystań kajakowa w Błotniku.

Informacje
  • Długość szlaku: 20 km
  • Trudność: łatwy