Młosina – odcinek łatwy (Leśno – Kaszuba)

Młosina – odcinek łatwy (Leśno – Kaszuba)

Rzeka Młosina jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Zbrzycy. Spływ najlepiej rozpocząć w Leśnie, a zakończyć w Kaszubie. Szlak  stanowi część spływu rzeką Zbrzycą.  Młosina należy do rzek łatwych i nieuciążliwych. Wypływamy ze wsi Leśno z przystani nad jeziorem  Leśno Dolne, kierujemy się wzdłuż brzegu i widocznego zabytkowego kościoła krytego gontem  z najwyższą drewnianą dzwonnicą w Polsce  (32 m)  – do wypływu rzeki z akwenu.  Mijamy most, obok kolejna przystań (dobry punkt startowy). Ze wsią szlak płynie początkowo wśród łąk, dalej rzeka wkracza w obszar pozostałości po lesie,  zniszczonym w skutek intensywnej  nawałnicy z 2017 r.   Mijamy drewniany mostek i dopływamy do ujście Młosiny do Zbrzycy. Kontynuujemy spływ do najbliższej przystani w Kaszubie (1 km).

Informacje
  • Długość szlaku: 3 km  (+1 km, Kaszuba, Zbrzyca)
  • Trudność: łatwy