Kajakiem po rzekach Pętli Żuławskiej
Szkarpawa i Wisła Królewiecka

Szkarpawa i Wisła Królewiecka

Największe atrakcje

  1. Rybina to jeden z najważniejszych węzłów wodnych na Żuławach. Krzyżują się tu szlaki Szkarpawy, Wisły Królewieckiej i Linawy oraz Tugi. Znajdują się tu dwa zabytkowe, drogowe mosty zwodzone oraz wyjątkowy w skali światowej, ręcznie otwierany obrotowy most kolejowy żuławskiej wąskotorówki.
  2. Stacje pomp Chłodniewo i Osłonka. To największe w Polsce zespoły pomp. Odwadniają rozległą centralną, położoną również poniżej poziomu morza, część Żuław. Bez okresowej pracy znajdujących się tu pomp o wydajności 21 tysięcy litrów na sekundę, znaczny obszar Żuław uległby zalaniu.
  3. Gdańska Głowa. Śluza znajdująca się w wale wiślanym, odgradzająca główny nurt Wisły (zwany Przekopem Wisły) od wód Szkarpawy. Dawniej w tym miejscu stała twierdza, broniąca Gdańska i kontrolująca ujście i deltę Wisły w XVII wieku.

Szkarpawa i Wisła Królewiecka to dwa z licznych ramion ujściowych Wisły. Odcięte od głównego nurtu wiślanego śluzą w Gdańskiej Głowie, toczą swe wody leniwie przez żuławskie niziny w kierunku Zalewu Wiślanego. Zostały zagospodarowane dla wodniaków w ramach projektu „Pętla Żuławska” i nadają się także dla turystyki kajakowej. Rzeki te są szerokie i niemal pozbawione nurtu, a miejscami niezwykle malownicze. Tereny, przez które przepływają, są rzadko zasiedlone i obfitują w urokliwe miejsca oraz interesujące zabytki. Najlepszym miejscem początku spływów jest centralnie położony na tych szlakach węzeł wodny w Rybinie. Z tego miejsca można udać się na wycieczkę w kierunku Zalewu Wiślanego – albo Wisłą Królewiecką przez Sztutowo, albo Szkarpawą w kierunku Osłonki. Pływanie po Zalewie Wiślanym bez posiadania doświadczenia w kajakarstwie morskim nie jest wskazane, z uwagi na duże falowanie. Z Rybiny można też popłynąć Tugą do Nowego Dworu Gdańskiego lub Linawą w głąb żuławskich pól. Wiosłując zaś w kierunku zachodnim dotrzeć można zaś do śluzy Gdańska Głowa, skąd można płynąć dalej w kierunku Gdańska – taka trasa liczyć będzie ok. 30 km.

Informacje
  • Długość szlaku: 35
  • Liczba dni: każda z trzech tras - 1 dzień
  • Liczba przenosek: 0
  • Rekomendowana trasa spływu: (1) Rybina - Osłonka - Rybina (26 km) (2) Rybina - Gdańska Głowa - Rybina (30 km) (3) Rybina - Sztutowo - Rybina (20 km)
  • Trudność: szlaki łatwe i pozbawione przeszkód; z uwagi na słaby nurt, można nimi pływać w obu kierunkach