Wisła Królewiecka – odcinek łatwy (Kobyla Kępka – Rybina)

Wisła Królewiecka – odcinek łatwy (Kobyla Kępka – Rybina)

Rzeka stanowi odgałęzienie Szkarpawy, posiadające odrębne ujście do Zalewu Wiślanego. Spływ można rozpocząć w Rybinie, a zakończyć w Sztutowie/Kobyla Kępka. W Wiśle Królewieckiej podobnie jak w Szkarpawie brak nurtu, brzegi otoczone są wałami przeciwpowodziowymi. Szlak rzeki jest ławy, szeroki, nieuciążliwy ale za to monotonny.  Możliwość pływania w obu kierunkach.

Informacje
  • Długość szlaku: 11 km
  • Trudność: łatwy