Piaśnica – odcinek łatwy (od jeziora Żarnowieckiego – Dębki)

Piaśnica – odcinek łatwy (od jeziora Żarnowieckiego – Dębki)

Niezwykle malowniczy szlak kajakowy, który można rozpocząć od jeziora Żarnowieckiego, a zakończyć dosłownie na plaży w Dębkach. Odcinek ten można przepłynąć w ciągu 2-3 godzin. W sezonie jest naprawdę zatłoczony. Szlak jest łatwy i nieuciążliwy. Start zwyczajowo odbywa się przy parkingu ujście Piaśnicy z jez. Żarnowieckiego przy moście na drodze 213. Głębokość rzeki do 1,5 m, nurt zaś znikomy.  Początkowo szlak prowadzi uregulowanym korytem rzeki, po minięciu drewnianego mostku wpływamy na  dziewiczy krajobraz łąk. Brzegi porośnięte są  trzcinami i krzewami.  Rzeka w tym miejscu jest szeroka i spokojna.  Po 3,5 km spływu wpływamy na obszar rezerwatu „Piaśnickie Łąki”, gdzie znajdują się liczne meandry. Mijamy z prawej strony słup graniczny dawnej granicy polsko-niemieckiej. Na około 2 km przed ujściem rzeki do Bałtyku wypływamy na obszar leśny, z prawej strony pojawia nam się miejscowość Dębki. Mijamy mostek na trasie rowerowej R10, gdzie po lewej stronie zobaczyć możemy  granitowy słup tzw. kamień wersalski (do 1 września 1939 r. Piaśnica była rzeką graniczną polsko-niemiecką). Dalej to co najbardziej przyciąga kajakarzy to ujście rzeki do morza.  Czeka nas desant na plaży. Krótki odpoczynek.  Spływ kończymy zawrotką pod prąd, którego właściwie nie ma aż do Dębek.

Informacje
  • Długość szlaku: 6,5 km
  • Trudność: łatwy